JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersPublished in:

Volume 7 Issue 3
March-2020
eISSN: 2349-5162

Unique Identifier

JETIR2003246

Page Number

1713-1716

Share This Article


Title

LOK SANGEET ME SHODH WA AVASHYAKATA

ISSN

2349-5162

Cite This Article

"LOK SANGEET ME SHODH WA AVASHYAKATA", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.7, Issue 3, page no.1713-1716, March-2020, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR2003246.pdf

Abstract

VARTMAN SAMAY ME LOKSANGEET KI KYA STHITI HAI? KYA VASTVIK LOK DHUNE BISRAI JA RAHI HAI? KYA SAMAJ KI STHITI KO ISME PIROKAR GEET SANGEET KA NOOTAN SWAROOP TAY KIYA JA SAKTA HAI? LOK SANGEET TO NAHI KE PRAVAH KI TARAH HAI, JHA-JHA SE GUJRENGA VAHI KI MITTI KI KHUSHBU, LOK KI DHUNON KO APNE ME SAMETE CHALEGA. KALANTAR ME KYA NAYE PARIVARTAN HUE YAH JANANE KE LIYE LOK SANGEET ME SHODH KI AVASHYAKATA HAI.

Key Words

LOKSANGEET, LOKDHUN, PARAMPARA, LOKSANSKRITI, LOKJEEVAN

Cite This Article

"LOK SANGEET ME SHODH WA AVASHYAKATA", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.7, Issue 3, page no. pp1713-1716, March-2020, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR2003246.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR2003246
Registration ID: 230046
Published In: Volume 7 | Issue 3 | Year March-2020
DOI (Digital Object Identifier):
Page No: 1713-1716
ISSN Number: 2349-5162

Download Paper

Preview Article

Download Paper
Cite This Article

"LOK SANGEET ME SHODH WA AVASHYAKATA", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.7, Issue 3, page no. pp1713-1716, March-2020, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR2003246.pdf
Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

00034

Print This Page

Current Call For Paper