UGC Approved Journal no 63975

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014
Call for Paper
Volume 10 | Issue 3 | March-2023

JETIREXPLORE- Search Thousands of research papersWhatsApp Contact
Click Here

Published in:

Volume 4 Issue 1
January-2017
eISSN: 2349-5162

UGC and ISSN approved 7.95 impact factor UGC Approved Journal no 63975

7.95 impact factor calculated by Google scholar

Unique Identifier

Published Paper ID:
JETIR1701290


Registration ID:
300828

Page Number

1758-1761

Share This Article


Jetir RMS

Title

Bhartiya Sangeet Me Patrakarita Avam Samalochna

Authors

Abstract

Patrakarita ek kala hai. Avashyak nahi ki pratyek padha likha vyakti accha patrakar ho. Acchi patrakarita ke liye acchi bhasha , spasht vichar avam molic soojh boojh ki avashyakta hoti hai. Sangeet ke kshetra me patrakar bohot hi seemit sankhya me hai. Sangeet se sambandhit prakashan bharat varsh me gine chune hi hai tatha hathras ka sangeet karyalay, sangeet sadan , pathak publication aadi . Sangeet vishay ka patrakar banne ke liye yah ati aavashyak hai ki sangeet shastra ka aacha gyata ho. Saath hi bina kissi bhed bhav ke saman roop se aalochna va prashansa kar sake.

Key Words

Bhartiya Sangeet me patrikarita

Cite This Article

"Bhartiya Sangeet Me Patrakarita Avam Samalochna", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 1, page no.1758-1761, January 2017, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1701290.pdf

ISSN


2349-5162 | Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 7.95 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator

Cite This Article

"Bhartiya Sangeet Me Patrakarita Avam Samalochna", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.4, Issue 1, page no. pp1758-1761, January 2017, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1701290.pdf

Publication Details

Published Paper ID: JETIR1701290
Registration ID: 300828
Published In: Volume 4 | Issue 1 | Year January-2017
DOI (Digital Object Identifier): http://doi.one/10.1729/Journal.24548
Page No: 1758-1761
Country: allahabad, UTTAR PRADESH, India .
Area: Arts
ISSN Number: 2349-5162
Publisher: IJ Publication


Preview This Article


Downlaod

Click here for Article Preview

Download PDF

Downloads

0003046

Print This Page

Current Call For Paper

Jetir RMS